Verslag Bestuursvergadering vrijdag 28Januari 2022

Toestand lidgeld, fokkerskaarten

Herinnering :breng uw ingevulde formulieren binnen.

Betalen zonder formulier is verloren geld!!

ten laatste op 05/02/2022 daarna is het te laat!!

 

Funktieverdeling

Er komen enkele vacaturen open te staan in het bestuur.

 

Degene die zich geroepen voelt, mag zich melden, voor de volgende posten:

 

*ringverdeler/ tatoeëerkaarten

*secretariaat

*Show/Tentoonstellingssecretariaat

 

Statutaire vergadering

Op 09/04 /2022 komen we met zijn alle samen voor ons jaarlijkse eten.

de  drank is ten koste van onze club. Enkel het eten is eigen kostprijs.

Deze vind plaats In De Leeuw  Vlaanderen.  Leeuw Van Vlaanderen – Brasserie-Restaurant (deleeuwvanvlaanderen.be

 

om 16:00uur.

Graag op voorhand melden of jullie wel of niet komen en met hoeveel jullie zullen zijn voor de reservatie.

 

Voorbereiding TT 2023

Het wordt en NIET-officiële Show. (Dit heeft zijn voor-en nadelen.)

Er zullen ongeveer 450-500 dieren aanwezig zijn. 

Deze Show zal plaats vinden in OH Green op 28-29/01/23

De inkorving gebeurt op vrijdag 27/01/23

Daarvoor hebben wij vrijwilligers nodig,

die bereid zijn, om enkele dagen op voorhand, op te bouwen, aanwezig te zijn tijdens de Show en bereid zijn, om op zondagavond terug af te breken. 

Zonder deze vrijwilligers, kan de Show jammer genoeg, niet door gaan.

 

Aankoop demonstratieaanhangwagen

Het bestuur heeft ervoor gekozen om te investeren in een kleine demo-aanhangwagen.

Daarop komt onze logo en website in het groot . Deze zal met enkele kleine materialen ter beschikking staan van onze leden.

Bijvoorbeeld, om op de markt te staan of om dieren te tonen of te verkopen, enz..

 

Aarschotse kriel koekoek goudhalzig, voorlopig officieel erkend in Nederland

(onder voorwaarden)

Een voorstel voor aanvraag tot erkenning bij de landsbond, zal tijdens het seizoen 2022-2023. worden ingediend.

 

Dit was het zo wat tussen de grote lijnen. 

 

 

 

Ledenvergadering 25 februari 2022

 

Aankoop demonstratieaanhangwagen

 

Deze zal met  een fel geel zeil  bedekt zijn en met het logo van de club op drie zijden (links, rechts, en achteraan)

De bedoeling is uiteraard om gezien te worden. Dit word onze mobiele reclame.

Deze wagen zal de nodige voorzieningen bevatten voor een kleine demo van dieren. 

Bij elk gebruik moet de gebruiker zelf voorzien dat deze terug kompleet is

zodat de volgende  persoon er ook volledig gebruik van kan maken.

Een klein reglement zal hierover worden verspreid. 

 

Funktieverdeling

 

 

ringverdeler/ tatoeëerkaarten

 

Deze vakature heeft haar kandidaat gevonden 

 

                Ward Van der Aa

 

Wij bedanken hem voor zijn inzet en motivatie in het voorzetten van onze club.

 Zonder ringen en kaarten zijn er geen Show's meer mogelijk voor onze leden.

         

                               Nogmaals bedankt Ward 

 

Succes in deze nieuwe functie !

 

Voorbereiding TT 2023

 

Het is weer aan bod gekomen dat sommige leden toch voorstander zijn van een officiële Show.

Dat deze wel of niet- officiël word, ligt nog niet vast.

Graag haden wij jullie mening voor de uiteindelijke beslissing. 

Er was veel volk aanwezig, maar niet iedereen was er. 

Graag hadden wij ook van onze nieuwe leden, hun mening willen krijgen.

Wij zijn een gezellige club, waarbij ieders mening telt.

Kom gerust mee doen aan de vergaderingen.

 

Want een geslaagde show vraag veel hulp.

Daarvoor hebben wij vrijwilligers nodig,

die bereid zijn, om enkele dagen op voorhand, op te bouwen, aanwezig te zijn tijdens de Show , en om op zondagavond terug af te breken. 

 

Zonder deze vrijwilligers, kan de Show jammer genoeg, niet door gaan.

 

Jullie moeten niet voor alles aanwezig zijn.

Als we enkele personen hebben om op te bouwen 

en enkele tijdens de Show is dat aangenaam voor iedereen 

en weer enkele voor het afbreken, dan is het goed.

 

 

Statutaire vergadering

Op 09/04/2022 komen we met zijn alle samen voor ons jaarlijkse eetfestijn.

Momenteel is het nog mogelijk om deel te nemen . Het is een gezelig moment  om met elkaar kennis te maken.

Meld je aan bij ons:

  • Voorzitter

Frans Schuermans
Berkendreef 14 - 3390 Tielt-Winge
☎ 016/50.14.18 -  🖁 0484/900389

 

 

Geef ook aan met hoeveel jullie zullen zijn.

Komt u alleen of met uw partner of...

 

 

Voila, dit was het zo wat tussen de grote lijnen voor deze vergaderingen.

Het was een gezellig moment, waar we met enkele nieuwe leden hebben kunnen kennis maken.

Ook voor oudere leden was het weer gezellig en te kunnen praten /meningen te delen met elkaar.

 

Hopelijk zien we mekaar volgende maand  terug op 25/03/2022 om 20u 

 

Thema: Broeden en broedeieren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenvergadering 30 September 2022

 

 

Op deze Vrijdag  konden wij de gastheer Jan Nevens verwelkomen .

Die ons wat meer vertelde over hoe onze pluimveedieren voorbereiden voor de TT show

Met andere woorden ons kippen toiletteren...

 

Jaja klinkt raar...

Maar uiteraard een neerhofdieren show is net als alle evenementen een gebeuren waar het om uitelijk gaat. 

 

De netheid en het uiterlijke van onze dieren is van hoog belang maar ook de gezondheid en het dierenwelzijn i.

Een dier met een glanzend verenpaket scoort uiteraard meer dan een dier met een slordig en vuil  verenpak.

 

Ook de show periode van de dieren is  een ideale periode.

Niet al uw dieren zijn heel het jaar in topconditie voor de show

Het ideale tijdstip voor een dier is gemideld  2 a 3weken na de eerste leg.

dan is de kam mooi rood,...

Dan staan ze op hun beste .

 

Dus is het belangrijk dat men al  vooraf weet in welke show we willen mee doen.

 

 

Tijdens deze bijeenkomst kwam er heel wat nuttige informatie op tafel.

 

Nogmaals bedankt aan Jan Nevens om ons zijn ervaring en kennis te hebben gedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij verwachten julie met zijn alle op vrijdag 25/03/2022 om 20.00u

bespreking:

                                            *Show

                                            *Jongdierendag

                                            * Broeden en broedeieren

                                            *En nog veel meer ...