Bestuursvergadering vrijdag 28Januari 2022

Toestand lidgeld, fokkerskaarten

Herinngering breng uw ingevulde formulieren binnen.

Betalen zonder formulier is verloren geld!!

ten laatste op 05/02 daarna is het te laat!!

 

Funktieverdeling

Er komen enkele vacaturen open te staan in het bestuur.

 

Degene die zich geroepen voelt, mag zich melden, voor de volgende posten:

 

*ringverdeler/ tatoeëerkaarten

*secretariaat

*Show/Tentoonstellingssecretariaat

 

Statutaire vergadering

Op 09/04 komen we met zijn alle samen voor ons jaarlijkse eten.

het drank is ten koste van ons club. Enkel het eten is eigen kost.

Deze vind plaats In De Leeuw  Vlaanderen.  Leeuw Van Vlaanderen – Brasserie-Restaurant (deleeuwvanvlaanderen.be

 

om 16:00uur.

Graag op voorhand melden of jullie wel of niet komen en met hoeveel jullie zullen zijn voor de reservatie.

 

Voorbereiding TT 2023

Het wordt en NIET-officiële Show. (Dit heeft zijn voor-en nadelen.)

Er zullen ongeveer 450-500 dieren aanwezig zijn. 

Deze Show zal plaats vinden in OH Green op 28-29/01/23

De inkorving gebeurt op vrijdag 27/01/23

Daarvoor hebben wij vrijwilligers nodig,

die bereid zijn, om enkele dagen op voorhand, op te bouwen, aanwezig te zijn tijdens de Show en bereid zijn, om op zondagavond terug af te breken. 

Zonder deze vrijwilligers, kan de Show jammer genoeg, niet door gaan.

 

Aankoop demonstratieaanhangwagen

Het bestuur heeft ervoor gekozen om te investeren in een kleine demo-aanhangwagen.

Daarop komt onze logo en website in het groot op. Deze zal met enkele kleine materialen ter beschikking staan van onze leden.

Bijvoorbeeld, om op de markt te staan of om dieren te tonen of te verkopen, enz..

 

Aarschotse kriel koekoek goudhalzig, voorlopig officieel erkend in Nederland

(onder voorwaarden)

Een voorstel voor aanvraag tot erkenning bij de landsbond, zal tijdens het seizoen 2022-2023. worden ingediend.

 

Dit was het zo wat tussen de grote lijnen. 

 

 

 

Vergadering 25 februarie 

 

Aankoop demonstratieaanhangwagen

 

Dit zal met  en een fel geel zeil zijn en met het logo van de club op drie zijden (links, recht, en achteraan)

De bedoeling is van uiteraard gezien te worden. Deze word ons mobiel reclame.

Deze wagen zal de nodige voorzieningen bevatten voor een klein demo van dieren. 

Bij elk gebruik moet de gebruiker zelf voorzien dat deze terug kompleet is,

Zodat de volgende er ook volledig gebruik van kan maken.

Een klein reglement zal hierover worden verspreid. 

 

Funktieverdeling

 

 

ringverdeler/ tatoeëerkaarten

 

Deze vakatuur heeft zijn kandidaat gevonden 

 

                Ward Van der Aa

 

Wij bedanken hem voor zijn inzet en motivatie in het voorzetten van onze club.

Wand zonder ringen en kaarten zijn er geen Show's meer mogelijk voor onze leden.

         

                               Nogmaals bedankt Ward 

 

Succes in deze nieuwe functie !

 

Voorbereiding TT 2023

 

Het is weer aan bod gekomen dat sommige leden toch voorstander zijn van een officiële Show.

Dat deze wel of niet- officiël word, ligt nog niety vast.

Graag haden wij jullie mening voor de uiteindelijke beslissing. 

Er was veel volk aanwezig, maar niet iedereen was er. 

Graag haden wij ook van onze nieuwe leden, hun mening willen krijgen.

Wij zijn een gezellige club, waarbij ieders mening telt.

Kom gerust mee doen aan de vergaderingen.

 

Want een geslaagd show vraag veel hulp.

Daarvoor hebben wij vrijwilligers nodig,

die bereid zijn, om enkele dagen op voorhand, op te bouwen, aanwezig te zijn tijdens de Show , en om op zondagavond terug af te breken. 

 

Zonder deze vrijwilligers, kan de Show jammer genoeg, niet door gaan.

 

Jullie moeten niet voor ales aanwezig zijn.

Als we enkele personen hebben om op te bouwen.

En enkel voor tijdens de Show

En weer enkele voor het afbreken, dan is het goed.

Maar zonder deze hulp kunnen wij echter niets doen.

 

Statutaire vergadering

Op 09/04 komen we met zijn alle samen voor ons jaarlijkse etenfestijn.

Momenteel is het nog mogelijk om deel te nemen is het een gezelige moment, om ook met elkaar kennis te maken.

Meld je aan bij ons:

  • Voorzitter

Frans Schuermans
Berkendreef 14 - 3390 Tielt-Winge
☎ 016/50.14.18 -  🖁 0484/900389

 

 

Geef ook aan met hoeveel jullie zullen zijn.

Komt u aleen of met uw partner of...

 

 

Voila, dit was het zo wat tussen de grote lijnen voor deze vergaderingen.

Het was een gezelige moment, waar we met enkele nieuwen leden hebben kunne kenis maken.

Ook voor oudere leden was het weer gezelig, om nog is bij elkaar te komen en te kunnen praten /me,ningen te delen met elkaar.

 

Hopelijk zien we mekaar volgende maand terug op 25/03 om 20u 

 

Thema: Broeden en broedeieren

 

Kapelhof: Diestsesteenweg 423, Rillaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vergadering 30 September 

 

 

Op deze Vrijdag  konde wij de gastheer Jan Nevens verwelkomen .

Die ons wat meer vertelde over hoe ons pluimvee dieren voorbereiden voor de TT show

Met andere woorden ons kippen toiletteren...

 

Jaja klinkt raar...

Maar uiteraard en neerhof dieren show is net als alle evenementen waar het om uitelijk gaat. 

 

Het netheid en uiterlijk van ons dieren is van hoog belang. niet enkel en aleenmaar  de gezondheid en dierenwelzijn is van belang.

En dier met en glanzende verenpaket scoort uiteraard meer dan en dier met slordige en vuil mate verenpaket.

 

Ook de show periode van de dieren is er een ideal periode.

Niet al uw dieren zijn heel het jaar in topconditie voor te showe.

De ideal tijdstip voor en dier is gemideld  2 a 3weken naar de eerste leg.

dan is de kam mooi rood,...

Dan staan ze op hun beste .

 

Dus is het belangrijk dat men al op voorand weten in welke show we willen mee doen.

Om al op voorand te gaan fokken naar deze show toe. 

 

Tijdens deze bijeenkomst kwamen we heel wat nuttige informatie op tafel.

 

Nogmaals bedankt aan Jan Nevens voor ons zijn ervaring en kenissen te hebben gedeeld. 

 

 

 

 

 

 

25/03 vergadering

Wij verwachten julie met zijn alle op vrijdag 25/03 om 20.00u

bespreking:

                                            *Show

                                            *Jongdierendag

                                            * Broeden en broedeieren

                                            *En nog veel meer ...

                                         

                                            * Voorzie uw covidSafe pass !