AGENDA   

 

volgende veradering  

Woensdag 30 Juni      om 19.30u

 

Locatie: Norbert,      Driesstraat 25, Tielt-Winge


volgende veraderingen: 30/06/2020

 

Openingswoord van de voorzitter en uitleg impact “clublocatie” Schoonhoven door Stad Aarschot, Algemeen kasverslag, Verslag ringen, Ingekomen

stukken ivm dierenwelzijn (Nederland 2023) en reglement ivm transport van dieren over de landsgrenzen, Voorstel algemene vergaderingen vanaf september,

Alternatieven in verband met entingsschema Pluimvee, Bijeenkomst Aarschotse Hoender- en Aarschotse Krielenfokkers. Voorstel erkenningen Aarschotse Krielen KK Goudhalzig in B. en NL, Voorstellen in verband met voorbereiding show HNA laatste WE (vrijdag 28 – zondag 30 januari 2022, Statutaire vergadering en feestmaaltijd. Wanneer ?Aanduiding afgevaardigden provinciale vergaderingen, Varia.

  

Volgend évènement zullen plaats vinden op:

                                                                                              weekend van 30/01 Show Oh Green Afgeschaft tot 2022

📌De vergaderingen vinden voortaan  plaats in de vergaderruimte van camping Schoonhoven ( Diestsesteenweg, 50 te Aarschot), telkens op de laatste vrijdag van de maand om 20:00 u (met uitzondering van de zomermaanden juli, augustus en de kerstperiode in december)