AGENDA   


De vergaderingen vinden telkens plaats in taverne " KAPELHOF "  te Rillaar op de laatste woensdag van de maand van 19 tot 22 u.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 overzicht van vergaderingen en activiteiten  voorziene data:

 

 

  ZOMERVAKANTIE

 

- woensdag  25 september 2019 (vergadering)

 

- woensdag  30 oktober 2019 (vergadering)

 

- woensdag  27 november 2019 ( laatste vergadering van het lopend jaar)

 

  KERSTVAKANTIE

 

- laatste weekend van  januari 2020 (zaterdag 25/01 en zondag 26/01) dierententoonstelling in Oh' Green te Aarschot)