Lid worden

 

Als fokker van rasdieren ben je natuurlijk hartelijk welkom in onze vereniging  Gelieve u EERST  aan te melden bij de voorzitter Frans Schuermans  0484/900389 alvorens onderstaande betalingen uit te voeren.

 

Wil je enkel lid worden en dieren fokken zonder fokkerskaart dan betaal je gewoon 10 €  lidgeld per jaar. ( het volgende lid in de familie betaalt slechts 5 € ) Hiervoor kan je naar de maandelijkse vergaderingen komen in de vergaderruimte Brasserie Schoonhoven Diestsesteenweg 50 Aarschot van 19 u tot 22 u.( uitzondering van juni,juli,augustus) Parking aan begin van Schoonhovenpark.

 

OP de bijeenkomsten worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd die, afwisselend per diersoort, een geïllustreerde voordracht komen geven over verschillende aspecten. Nadien kan je steeds gezellig nakeuvelen bij een drankje  oa het club Kapoen Bier , gebrouwen door twee liefhebbers van Aarschots Hoen en Aarschotse kriel .

 

Betaal je 15 euro bovenop je lidgeld dan krijg je er nog een volledig jaarrepertorium (fokkersboek) bij  met uitgebreide informatie aangaande diverse soorten neerhofdieren,  hun rassen en fokkers en tevens alle tentoonstellingen in het ganse land. ( 5 € voor het volgende lid volstaat ) Hierin staat uw naam ,uw dieren en uw fokkersnummer.

 

(Deze word door de VIVFN berheerst. En is dus anfhangkelijk van ons Club.

Waardoor het soms effe kan duren voor deze toekomt. 

Bedankt om hiermee rekening te houden.)

 

Als extra krijg je dan nog  via interprov.verbond het driemaandelijks tijdschrift:  "Het Vlaams Neerhof " toegestuurd.

Jeugdleden-studenten krijgen, na betaling van 8 €, al deze opties er gratis bij.  Zij mogen dan op onze show vijf dieren gratis exposeren.

 

Voorwaarden zijn om lid te zijn :

 

1.  Minstens  helpen tijdens de duur van onze tentoonstelling /infostanden of tijdens de opbouw of afbraak hiervan.

2. Ringen ,tatoeëerkaarten, prijzen e.a  persoonlijk komen afhalen tijdens een vooropgestelde vergadering van de vereniging.

3. Aanwezig zijn op bijeenkomsten volgens uw werk of gezinssituaties.We zijn een vriendenkring.

   

Ringen of eigendomstitels voor konijnen kan je in het begin van iedere maand bestellen via onze ringverdeler of tatoeëerder. De prijs per ring/kaart is 25 cent.

 

 

Wij houden  onze jaarlijkse tentoonstelling in de gebouwen van Oh!Green te Aarschot.Gewoonlijk op het einde van januari.

Tijdens de opbouw en afbraak hiervan doen we  beroep op onze leden. De dienstrooster wordt vooraf opgemaakt.

 

Informatie over onze aktiviteiten vind je op deze website op de pagina "agenda".  Soms sturen we U hierover ook een mail.

 

 

Op19 aug 2023 organiseren we onze jaarlijkse jong- dierendag met  medewerking en advies van bevoegde keurmeesters .

Van de club krijgt ge gratis fritten Brasserie tapt de drank tegen matige prijs.

 

 

 

(IBAN- rekeningnummer voor overschrijvingen: BE55 7343 8100 0144 (KREDBEBB) t.n.v. Hagelands Neerhof vzw -  Berkendreef, 14 te 3390 TIELT-WINGE ) (vergeet niet om uw naam , voornaam, adres ,E-mail te vermelden in de mededeling)

( samengevat:    een lid zonder fokkerskaart betaalt 10 € en een lid met fokkerskaart betaalt 25 €)

 

Alle informatie in verband met onze liefhebberij (staat ook in het tijdschrift Vlaams Neerhof) kan je via allerlei links terug vinden op de algemene site van onze Vlaamse kleinvee- federatie.

 

Je kunt steeds je vraag doormailen via de contactpagina van deze site.