Lid worden

 

Als fokker van rasdieren ben je natuurlijk zeer welkom in onze vereniging !

 

Wil je enkel lid worden en dieren fokken zonder fokkerskaart dan betaal je gewoon 10 €  lidgeld per jaar. ( het volgende lid in de familie betaalt slechts 5 € ) Hiervoor kan je naar de maandelijkse vergaderingen komen in de vergaderruimte (op de bovenverdieping) van taverne "Kapelhof" te Rillaar

Deze vergaderingen vinden steeds plaats op de laatste vrijdag van de maand van 20 u tot 23 u. (met uitzondering van de zomermaanden en Kerstperiode)

Hierop worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd die, afwisselend per diersoort, een geïllustreerde voordracht komen geven over verschillende aspecten. Nadien kan je steeds gezellig nakeuvelen bij een drankje . 

 

Betaal je 15 euro bovenop je lidgeld dan krijg je er nog een volledig jaarrepertorium (fokkersboek) bij  met uitgebreide informatie aangaande diverse soorten neerhofdieren,  hun rassen en fokkers en tevens alle tentoonstellingen in het ganse land. ( 5 € voor het volgende lid volstaat )

Daarbij ontvang je nog een fokkerskaart die je de mogelijkheid geeft om, in naam van onze vereniging, jouw dieren te laten keuren op de tentoonstellingen. 

Als extra krijg je dan nog het driemaandelijks tijdschrift:  "Het Vlaams Neerhof ".

Jeugdleden-studenten krijgen, na betaling van 8 €, al deze opties er gratis bij.  Zij mogen dan op onze show vijf dieren gratis exposeren.

 

Voorwaarden zijn wel:

 

1.  Minstens  helpen tijdens de duur van onze tentoonstelling /infostanden of tijdens de opbouw of afbraak hiervan.

2. Ringen ,tatoeëerkaarten, prijzen e.a  persoonlijk komen afhalen tijdens een vooropgestelde vergadering van de vereniging.

 

Ringen of eigendomstitels voor konijnen kan je in het begin van iedere maand bestellen via onze ringverdeler of tatoeëerder. De prijs per ring/kaart is 25 cent.

 

Wat staat als lid hier tegenover ?

 

Wij houden  onze jaarlijkse tentoonstelling in de gebouwen van Oh!Green te Aarschot.

Tijdens de opbouw en afbraak hiervan doen we graag beroep op onze leden. Dit gebeurt uiteraard op vrijwillige basis.

 

Informatie over onze aktiviteiten vindt je op deze website op de pagina "agenda".  Soms sturen we U hierover ook een mail.

 

Gedurende de maand augustus/september voorzien wij een eetfeest voor alle leden van onze vereniging.

Dit wordt voorafgegaan door onze jaarlijkse jong- dierendag met  medewerking en advies van bevoegde keurmeesters .

Voor iedereen die aan het welslagen van onze tentoonstelling / infostand heeft meegewerkt is de deelname hieraan volledig gratis.

 

 

(IBAN- rekeningnummer voor overschrijvingen: BE55 7343 8100 0144 (KREDBEBB) t.n.v. Hagelands Neerhof vzw -  Berkendreef, 14 te 3390 TIELT-WINGE ) (vergeet niet om uw naam , voornaam,adres ,E-mail te vermelden in de mededeling)

( samengevat:    een lid zonder fokkerskaart betaalt 10 € en een lid met fokkerskaart betaalt 25 €)

 

Alle informatie in verband met onze liefhebberij (staat ook in het tijdschrift Vlaams Neerhof) kan je via allerlei links terug vinden op de algemene site van onze Vlaamse kleinvee- federatie.

 

Je kunt steeds je vraag doormailen via de contactpagina van deze site.