De aanbiedingen in deze rubriek zijn uitsluitend bestemd voor de leden-fokkers en beogen geen commerciële doeleinden.

Ze hebben louter betrekking op onze hobby die erop gericht is om de bestaande verscheidenheid aan rassen van neerhof- dieren  in stand te houden en te veredelen..